Lima Dampak Mengerikan Konsumsi Miras

Segala jenis minuman yang termasuk minuman keras (khamr) adalah haram dikonsumsi meski hanya setetes. Meminum khamr termasuk dosa besar yang menghalangi diri dari Rahmat Allah ta’ala. Berikut keterangan Alquran dan hadits tentang konsekuensi minum khamr:

1.Minum khamr termasuk perbuatan setan

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. “ (Al-Maidah ayat 90).

2.Minum khamr memicu permusuhan, pertengkaran dan melalaikan dari mengingat Allah

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti ? “ (QS. al Maidah ayat 91).

3.Minum khamar termasuk dosa besar

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah : Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah : (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. ” (Al-Baqarah ayat 219)

4.Minum khamar menjauhkan diri dari malaikat Rahmat

Sebagaimana dalam kitab at Targib wat Tarhib terdapat hadits Rasulullah ﷺ:

Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada tiga orang yang tidak mau malaikat rahmat mendekati mereka. Yaitu orang-orang yang junub (tidak segera mandi besar), dan orang yang mabuk, dan orang yang berlumuran dengan minyak zakfaron,”

Minyak zakfaron ini sering digunakan oleh para dukun saat melakukan ritualnya. Maka bagi orang yang memenuhi tubuhnya dengan minyak tersebut malaikat rahmat enggan untuk mendekatinya. Apalagi orang yang dalam keadaan mabuk. Maka segeralah menghilangkan najis dari minuman keras tersebut dan segeralah bertaubat memohon ampunan Allah

5.Peminum khamar masuk ke neraka

Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa minum khamar maka Allah akan memberikan minuman dari air panas neraka Jahanam (HR. Bazzar).

Rasulullah ﷺ bersabda: Setiap minuman yang memabukan itu haram. Dan di sisi Allah itu ada perjanjian bagi orang yang minum minuman memabukan. Yaitu Allah akan memberikannya minuman Thiynatul Khobal. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah apakah itu Thiynatul Khobal? Lalu Rasulullah bersabda: yaitu keringatnya ahli neraka atau perasaannya ahli neraka (HR. Muslim dan Nasai).

Leave a Reply